• Εμείς οι Χτίστες

Εμείς οι Χτίστες

with No Comments

Ἐμεῖς οἱ χτίστες τῶν μουγγῶν ἐρώτων τῶν σκληρῶν,
δεν πᾶμε ἐμεῖς γιὰ ἕνα φιλί, δεν πᾶμε για ἕνα γέλιο·
για τα καρφια που μάτωσαν στις ἄκριες τῶν σταυρῶν
ἕνα βαρύ ἀπο ἐντολές σηκώνομε Εὐαγγέλιο.

Τη γλύκα βαρεθήκαμε τῶν ἥσυχων ὡρῶν,
ὁ Ἀπρίλης εἶναι πίσω μας, βγήκαμε ἀπ’ το λιμάνι
κι ἀδειάσαμε στα κύματα, βορά τῶν χαλασμῶν,
το βιός που στοργικά ἡ ζωή δῶρο μᾶς εἶχε κάνει.

Μακριά ἀπ᾿ τη γῆ πλανιόμαστε στήν ἅπλα τῶν Ὠκεανῶν…
Και πια στη νύχτια τη σιωπή τῆς μοναξιᾶς, δε μένει,
σ᾿ ἐμᾶς τους χτίστες τῶν σκληρῶν ἐρώτων τῶν μουγγῶν
παρα ἕνα φῶς, τ᾿ ἄϋλο το φῶς, μακριά, που δεν πεθαίνει.

Κωνσταντῖνος Τσάτσος (1899-1987): πολιτικός ἀπο την Ἀθήνα,
φιλόσοφος, κριτικός, καθηγητὴς πανεπιστημίου, ἀκαδημαϊκός,
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας (1975- 80).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *